Bestyrelse

Bestyrelsesarbejdet

På bestyrelsesmøderne er der faste punkter på dagsordenen, hvor vi får sidste nyt fra bestyrelsesformanden, lederen, personalet og de øvrige medlemmer. Der er orientering om børnetal, budget, bygninger, referater fra relavante møder og diskuterer overordnede tiltag fra børnenes hverdag.

Ved fastansættelse af personale deltager et bestyrelsesmedlem i ansættelsesudvalget.

Det er vigtigt at pointere, at man er valgt på alle børns vegne - og ikke kun sit eget barn.

Det er vigtigt at alle medlemmer føler et personligt engagement og oplevelsen af:

  • At få en indsigt i husets struktur
  • At føle sig hørt
  • At føle nærheden i samarbejdet omkring alle børn og voksnes trivsel
  • At have et godt samarbejde med personalet
  • At være med til at arrangere de årlige succesfulde sommerfester

Bestyrelsen

Jonas G. Håkosnsson
Bestyrelsesformand

Mette Storm
Næstformand

Signe Skovbjerg Egsgaard
Bestyrelsesmedlem

Claudia Jaensch
Bestyrelsesmedlem

Julie S. Bevensee
Bestyrelsesmedlem

Helle Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Cecilie B. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Tina Pagaard Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Christina Lindekilde
1. Suppleant

Julie Thomsen
1. Suppleant

Personalerepræsentanter

Inge K. Christiansen
Leder
9735 3531 eller mobil 3156 6170
inge@naturhuset-skovlykke.dk
Lene Niklassen
Souchef
41429758
lene@naturhuset-skovlykke.dk
Birgitte Husted
Personalerepræsentant